ޚަބަރު
އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ބްލޫ އިކޮނޮމީ ފޯރަމް ރާއްޖޭގައި

އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ބްލޫ އިކޮނޮމީ ފޯރަމް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސައީދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ ޖީ8ގެ ގައުމުތައް ހިމެނޭ ކައުންސިލް އޮފް ފަންޑިން ނޭޝަންސް (ސީއެފްއެން) އިން ބައިވެރިވާ ފޯރަމެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަކީ ބޮޑު ފަހުރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި މި ފޯރަމްގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާތައް އަމަލީ ސިފައިގައި ފެނިގެންދާތަން ބައްލަވަން މިނިސްޓަރު ސައީދު ވަނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފަ އެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ މި ފޯރަމަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި ޔޫއެންޑީޕީއާއި ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް ނެޓްވޯކާއި ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން ބާއްވާ ފޯރަމެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޯ-ހޯސްޓް ކުރަމުން އަންނަ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްލޫ އިކޮނޮމީ ފޯރަމް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މި މަހުގެ 13-14 އަށެވެ.

ބްލޫ އިކޮނޮމީ ފޯރަމަކީ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމާއި އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އަދި ހަމައެއާއެކު ތިމާވެށީގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އިގްތިސާދީ ސްޓްރެޓެޖީތައް ގެންގުޅޭ ގައުމުތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފޯރަމެކެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top