ޚަބަރު
މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދުގައި ދައުރުވީ 59 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދުގައި މިދިޔަ އަހަރު ދައުރުވީ ޖުމުލަ 59 ބިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް – މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން އާންމު ކުރި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދުގައި ދައުރުވި ފައިސާގެ އަދަދު ވަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ހަތް އިންސައްތަ އިތުރުވެފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ދައުރުވި ފައިސާ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު އިތުރުވެފައި ވަނީ ހަ އިންސައްތަކަން އެމްއެމްއޭގެ ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ.

އިގުތިސާދުގައި ދައުރުވާ ފައިސާ އިތުރުވި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އެމްއެމްއޭ އިން ފާހަގަކުރީ ނެޓް ޑޮމެސްޓިކް އެސެޓް (އެންޑީއޭ) އިތުރުވުމެވެ. އަހަރުން އަހަރަށް ބަލާނަމަ ޑިސެމްބަރު 2023 ގެ ނިޔަލަށް އެންޑީއޭ ވަނީ 16 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެ އެވެ.

މި އަދަދު އިތުރުވީ ކޮމާޝަލް ބޭންކްތަކުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ދޫކުރި ފައިސާ އިތުރުވުމުންނެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top