ކުޅިވަރު
އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލާކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށްފި

ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ މި ސީޒަނަށްފަހު އެ ޓީމު ދޫކޮށްލާކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލާކަން އިއުލާނުކުރީ އެކްސް މެދުވެރިކޮށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރި ޕޯސްޓެއްގަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ މިއަހަރަކީ ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ ފަހު އަހަރު ކަމަށާއި، ޕީއެސްޖީ އާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އައުނުކުރާނެ ކަމަ ށެވެ. އެގޮތުން، އާދީއްތަ ދުވަހު ޓުލޫސް އާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ޕީއެސްޖީ އަށް އޭނާ ކުޅޭ ފަހު މެޗު ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެމްބާޕޭ ބުނީ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން ނިންމުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫންކަމަ ށެވެ. ކެރިއަރުގެ ކުރީކޮޅު ފްރާންސްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމުން އުފާކުރާ ކަމަށާއި، އޭނާ މީހަކަށް ވުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެރިވި އެއްފަރާތަކީ ޕީއެސްޖީ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެމްބާޕޭ ވަނީ ޕީއެސްޖީގައި އޭނާ އަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި، އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

ހަތް އަހަރު ދުވަސް ޕީއެސްޖީ އާއެކު ހޭދަކުރުމަށްފަހު އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ނިންމި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އައު ޗެލެންޖަކާ ކުރިމަތިލާން ކަމަށް އެމްބާޕޭ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް، އޭނާ ބަދަލުވާ ކްލަބެއް އަދި ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ. ބޭރުގެ މީޑިއާ ތަކުން ބުނާގޮތުން އޭނާ ދިޔުން އެންމެ ގާތީ ސްޕެއިންގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑަ ށެވެ. ރެއާލް އިން ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ސީޒަންތަކުގައިވެސް އޭނާ ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ.

ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅުނު ހަތް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްބާޕޭ ވަނީ އެ ޓީމަށް 306 މެޗު ކުޅެ، 255 ގޯލު ޖަހައިދީ، 108 ގޯލު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދީފަ އެވެ. އެ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔަކީވެސް އެމްބާޕޭ އެވެ.

އެމްބާޕޭ ވަނީ ޕީއެސްޖީ އާއެކު ޖުމްލަ 14 ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ހަ ފަހަރު ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، ޕީއެސްޖީ އާއެކު އޭނާ އަށް ނުލިބޭ ހަމައެކަނި ކާމިޔާބީ އަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top