ޚަބަރު
“އުފާ ފެސްޓިވަލް” ފަށައިފި، މާދަމާ ރޭ ހަވާ އަރުވާނެ

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ އުފާ ފެސްޓިވަލް، ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ފަށައިފި އެވެ.

މި ފެސްޓިވަލްއަކީ އިޖުތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީއާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ ފެސްޓިވަލެކެވެ. އިޖުތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީއާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި އުރީދޫއިން މި ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުމުގައި ބައިވެރިވެ އެވެ.

އުފާ ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށް ދާނީ މޭ 10 ވަނަ ދުވަހާއި 11 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ދެ ދުވަހުވެސް ފެސްޓިވަލް ބާއްވާނީ ހަވީރު 16:00 އިން 18:00 އަށް އަދި 20:00 އިން 22:00 އަށެވެ. މި ފެސްޓިވަލް މިއަދު ހަވީރު ފައްޓަވައިދެއްވީ އިޖުތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްގީއާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ޝިހާމް އެވެ.

އުފާ ފެސްޓިވަލުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ ސްޓޯލްތައް ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. އަދި ކާބޯތަކެތީގެ ސްޓޯލްތައްވެސް ފެސްޓިވަލުގައި ބަހައްޓާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން ގުރުއަތު ލާ، ގުރުއަތުން ހޮވޭ ކުދިންނަށް އިނާމު ދިނުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

މި ފެސްޓިވަލްގައި މާދަމާ ރޭ މޫވީ ނައިޓެއް ބޭއްވުމުގެ އިތުރުން ހަވާ އެރުވުން އޮންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

58
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top