ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ މަނީލޯންޑަރިންގްގެ ދައުވާގެ މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފިއެވެ.

މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީސް ނިންމާލީ، އަންނަ މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު ހެކި ބަސް ނެގުމަށް އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ވަނީ ދިފާއުގައި ހެކި ހުށަހެޅުމަށް ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ފަސް އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.