ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގްގެ މައްސަލައިގަ ތުހުމަތުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ރައީސް ޔާމީން ކޯޓަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އަޑުއެހުންތަކަށް ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވީ، އެބޭފުޅާގެ ވަކީލުންނާއި އެކުގައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގްގެ މައްސަލައިގަ، މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް، ކުރިއަށް ގެންދާ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ޓީވީން ލައިވް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން، އެ މައްސަލާގައި އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.