ކުޅިވަރު
ރެކޯޑް މުގުރާލުމަށްފަހު ލެވަކޫސަން ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަށް

ޔޫރަޕްގެ ފުޓުބޯޅަ ތާރީހުގައި ވިދިވިދިގެން އެންމެ ގިނަ މެޗުން ބަލިނުވުމުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައި، ބަޔާ ލެވަކޫސަން ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

މީގެކުރިން އެ ރެކޯޑް އޮތީ ބެންފީކާ އަތުގަ އެވެ. 1963-1965 ގައި ބެންފީކާ އިން ވަނީ ބަލިނުވެ 48 މެޗު ފުރިހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރޯމާ ކައިރިން 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުކޮށް، ލެވަކޫސަނުން ވަނީ ބަލިނުވެ 49 މެޗު ފުރިހަމަކޮށްފަ އެވެ.

ރޯމާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުން ލެވަކޫސަން ވަނީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ލެވަކޫސަން ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދެ ގޯލުވެސް ޖެހީ ރޯމާ އިންނެވެ. އެއީ ލެއަންޑްރޯ ޕަރޭޑޭސް ޖެހި ދެ ޕެނަލްޓީ އެވެ.

2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށް އޮތްއިރު ލެވަކޫސަން ފަރާތުން ފެނިފައި ވަނީ މި ސީޒަނުގައި މީގެކުރިންވެސް ފެނިފައިވާ ކުޅުމެކެވެ. އެ ޓީމު މި ސީޒަނުގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ ފަހުވަގުތު ގޯލު ޖަހައިގެން ނަތީޖާ އަނބުރާލާ ޓީމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެގޮތުން، ލެވަކޫސަނުން ފުރަތަމަ ގޯލު ޖަހާފައިވަނީ މެޗު ނިމެން 8 މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮ ށެވެ. އެއީ ރޯމާ ގެ އަންލޫކާ މަންޗިނީ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ގޯލެކެވެ. ލެވަކޫސަނުން ނަތީޖާ އެއްވަރު ކޮށްފައިވަނީ އިތުރު ވަގުތުގެ އެންމެ ފަހު މިނެޓުގަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ގޯލު ޖަހައިދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނިކުތް ސިޕް ސްޓަނިސިޗް އެވެ.

މި މަހު 22 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ ފައިނަލް މެޗުގައި ލެވަކޫސަން ނިކުންނާނީ އެޓަލަންޓާ އާ ދެކޮޅަ ށެވެ. އެޓަލަންޓާ އިން ވަނީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މާސޭ ބަލިކޮށްފަ އެވެ.

6
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top