ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގަ މިއަދު ނ.ހޮޅުދޫއަށް ގުގުރާއި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން އެރަށުގެ މަގުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ ވިއްސާރާއިގަ ނިމިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ވަނީ ބައެއް ރަށްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަވެސް އަރާފައެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓްވެސް ނެރެފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.