ކުޅުދުއްފުށީ ފަޅުތެރެއަށް ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ގޮސްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ލޯންޗު އަޑިއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 20:00 ހާއިރެވެ.

މި ލޯންޗް އަޑިއަށް ގޮސްފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ފަޅުތެރެއަށް ވައްނަން އުޅެނިކޮށް ކަނޑިންމަ ފައިކަށީގައި ޖެހިގެންނެވެ. 

މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.