މިރޭ ދަންވަރު 23:43ގައި ހާއިރު ހަނދުކޭތައެއް ހިފާނެއެވެ.

މިރޭ 23:43 ގައި، ހަނދުކޭތަ ހިފާއިރު، އެ ކޭތަ ވީއްލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ،  ކޭތަ ވީއްލާ ނިމޭނީ ފަތިހު 5:17 ގައެވެ.

މިރޭ ހިފާ އެ ކޭތައިގެ ދިގު މިނަކީ ފަސް  ގަޑިއިރާއި 34 މިނެޓެވެ.

ފުރިހަމަ ހަނދު ކޭތަ ފެންނަން ފަށާނީ 1:01 ގައެވެ. ފުރިހަމަ ހަނދުކޭތައެއް ފެންނާނީ މެންދަމު 2:30 ގައެވެ. ކޭތަ ވީއްލަން ފަށާނީ 3:59 ގައެވެ.

މިރޭ ވިލާ ބޯނުވާނަމަ، ރާއްޖެއަށް އަށް އެ ހަނދު ކޭތަ ފެންނާނެއެވެ. އެހެންވެ ރީއްޗަށް ހަނދު ނުފެނުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަށީގެންވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *