ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯއިން ޕެޓްރޯލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލްގެ އަގުން 1ރ. ހެޔޮ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ އެސްޓީއޯ އިން މި އަހަރު ތެރޭގައި ތެލުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރާ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރެވެ. މި ބަދަލާއެކު މިއަދުން ފެށިގެން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ލިބެން ހުންނާނީ 10.13 ރ. އަށެވެ

އެސްޓީއޯއިން ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ތިރި ކުރިއިރު މިފަހަރު ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.