ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ހޮޓަލެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ސައިކަލު ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ވަދެފައިވަނީ ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ "ގްރީން މޫން" ހޮޓަލަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މި އެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގްރީން މޫން ހޮޓަލުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައިވަނީ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް މޫން ކެފޭގެ ތެރެއަށްވެސް ވަދެފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.