ޚަބަރު
ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ފަޅެއްގައި 16 ރަށް ހިއްކަނީ

މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) އިން ކ. ގާފަރު ފަޅުގައި 16 ރަށް ހިއްކައި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިންޓަގްރޭޓެޑް 5 ތަރީގެ 2 ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކޮށް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް އެމްއެފްްއެމްސީ އިން ބުނެފައި ވެއެވެ. ގާފަރުގައި 14 ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑްތައް ތަރައްގީކުރުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.  މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކ. ގާފަރުގައި އިތުރު 40 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެ ކަމަށް އެމްއެފްއެމްސީއިން ބުނެފައި ވެއެވެ. އިއްޔެ ސޮއިކުރި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 16 ރަށް ހިއްކައި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ 36.5 މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު ހަރަދު ވާނެ ކަމަށް އެމްއެފްއެމްސީއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ މާސްޓަޕްލޭން އެކުލަވާލާފައިވަނީ ގްލޯބަލް ލީޑިން އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ފޮސްޓަ ޕާޓްނާސް އިން ނެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ތަސައްވުރަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނެޓް ޒީރޯ މަޝްރޫއުއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ގޮންޖެހުންތަކާއި، އީކޮލޮޖިކަލް ދާއިރާއަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދީ، ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމާއި، އިޖުތިމާއީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި، ގާފަރު ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ފަހި ތަޖުރިބާތައް ހޯދުމެވެ.

އެމްއެފްއެމްސީން ވަނީ އެ މަޝްރޫއުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ނިންމާލައި، އޭގެ އިންފޮމޭޝަން މެމޮރެންޑަމް (އައިއެމް) އާއި އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމަންޓް މާކެޓިން ޑޮކިއުމަންޓްތައް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ފަށާފަ އެވެ.

 

6
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top