ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި 30،000 ރުފިޔާއަށް ކުއްޖަކު ވިއްކާލި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގަ، ވިއްކާލި ކުއްޖާ ދައުލަތަށް ނަގައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގާފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި، އެ ކުއްޖާ ގަތް ދެމެފިރިން އުޅެމުން ދިޔަ ރަށަށް ގޮސް، އެ ކުޑަ ކުއްޖާ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެެސްފައެވެ.

ކުއްޖަކު ވިއްކާލި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ކަން ފުލުހުން ކަށަވަރު ކޮށްދިން ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެއްވައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކުރި ކަމެއްވެސް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއްވެސް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.