ޚަބަރު
ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗެއާއަކަށް މުއާ

މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ)ގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) އައްޔަނުކޮށްފި އެވެ.

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމު ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެމްއެފްއޭގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމު ހުސްވީ އެ މަގާމަށް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންތިހާބުވި މުހައްމަދު ނަޝީދު (ބޭބީ) ނިޔާވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި މަގާމަށް މުއާ އައްޔަނުވެފައި ވަނީ ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރުވެސް އިތުރު މީހަކު ކުރިމަތިލާފައި ނުވުމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އިންތިހާބެއް ނުބާއްވައި އެމްއެފްއޭގެ ކޮމިޓީން ވަނީ މުއާ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފަ އެވެ.

މުއާ ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް 2015 އިން ފެށިގެން 2016 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް އެމްއެފްއޭގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމު ފުރާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް މުއާ ވަނީ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ)ގެ ސީނިއާ އެގްޒެކިޓިވް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމު ވެސް ކުރިން އަދާކޮށްފަ އެވެ.

7
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top