ފުވައްމުލަށް ސިޓީއަށް އުރީދޫގެ ހިދުމަތްތައް މެދުކެނޑިއްޖެއެވެ

"ޖަޒީރާ ނިއުސް" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އިން ފެށިގެން އެ ސިޓީއަށް އުރީދޫގެ އެއްވެސް ހިދުމަތެއް ނުލިބެއެވެ.

އެގޮތުން އުރީދޫ ޑޭޓާ، އަދި އުރީދޫ ނަންބަރުތަކަށް ނުގުޅޭ ކަމަށް އެރަށުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އުރީދޫން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.