ދުނިޔެ
ގައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީ ވަނުމުގެ ހުރިހާ ދޮރުތައް ބަންދު

އިޒްރޭލު އަސްކަރިއްޔާއިން ގައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީ ފޯރުވުން ހުއްޓުވަން ފަށައިފި އެވެ.

އިޒްރޭލުން ރަފާ ބޯޑަރު ހިސާރުކުރި ފަހުން އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ ގައްޒާއަށްދާ ހުރިހާ އެހީގެ ގާފިލާތައް ފާސްކުރަމުން ނެވެ. އެމެރިކާގެ ނަސޭހަތަށް ކިޔަމަން ނުވެ، ރަފާ ހިސާރުކުރި ފަހުން އެމެރިކާއިން މިހާރު ވަނީ އިޒްރޭލަށް އެހީ ދިނުން މަޑުޖައްސާލާފަ އެވެ.

އދ. އިން ވަނީ މިއަދު ގައްޒާގައި ތެޔޮ ހުސްވާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފަ އެވެ. އދ. އިން ބުނީ ގައްޒާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ 200،000 ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު ގައްޒާގައި ބާކީ ލިބެންހުރީ 300،000 ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިޒްރޭލުން ވަނީ ރަފާގެ އިތުރުން ގައްޒާއާއި އިޒްރޭލު އިންވެގެން ހުންނަ ކަރެމް ޝަލޯމް ހުރަސްވެސް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދަށްފަހު ކަރެމް ޝަލޯމް އަލުން ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިޒްރޭލުން ރަފާ ބޯޑަރު ހުރަސްކުރުމާ ހަވާލުވެ، އދ. އަށް ރަފާއަށް ވަނުމަށް އިންކާރު ކުރުމުން، އެއްވެސް ތެޔޮ ޑެލިވަރީއެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

އދ. އިން ބުނީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ގައްޒާގެ އުތުރުގައި ފެން އުފައްދާ މައި މަރުކަޒު ބަންދުވެ، “މުޅި އާބާދީއަށް ބޯފެން ނުލިބޭނެ” ކަމަށެވެ.

ގައްޒާގައި އދ. އިން ހިންގާ 16 ބޭކަރީ ވެސް ތެލާއި ފުށް ސަޕްލައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބަންދުކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

8
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top