ޚަބަރު
ދިވެހި ޓީޗަރުން ނުލިބުމުން މާލެ ސުކޫލުތަކަށް ބޭރު ޓީޗަރުން ގެންނަނީ

މާލެ ސުކޫލުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ދިިވެހި މުދައްރިސުން ނުލިބޭނަމަ، ބަދަލަށް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ގެންނާނެކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އިސްމާއިލް ޝަފީއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

‘އަދަދު’ ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޝަފީއު ވިދާޅުވީ މުޅިން އަލަށް މިދާއިރާއަށް ގުޅެން 57 މުދައްރިސުން ތިބި އިރު، މާލޭގެ ސުކޫލު ތަކަށް 89 ވަރަކަށް މުދައްރިސުން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ ރިކޯޑު ތަކުން ދައްކާ ކަމަށެވެ.

މަދުވާ މުދައްރިސުންގެ ބަދަލަށް ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ބިދޭސީ މުދައްރިސުންގެ ޕްރޮސެސްއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަދުވާ މުދައްރިސުންގެ އަދަދު ޔަގީންވުމުން ރެކްރޫޓްމެންޓްގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު ބިދޭސި މުދައްރިސުން ރާއްޖެ އައުމަށް ދައުވަތު ދޭނެ ކަމަށެވެ. ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ ކުރިން ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކިޔެވުން ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަންތައްތައް ހައްލު ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޖެނުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް 1،800 އެއްހާ ބިދޭސީ މުދައްރިސުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައިރު، އެ މުދައްރިސުންނަށް 350 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރެ އެވެ.

14
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top