ދުނިޔެ
ގައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިޒްރޭލު މީހެއް މަރުވެއްޖެ

އިޒްރޭލުން ގައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ހަމާސްއިން އިޒްރޭލުގެ ބިމުން ރަހީނުކުރި ޒަޔަނިސްޓް އަންހެނަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހަމާސްގެ ތަރުޖަމާނު އަބޫ އޮބައިދާ މައުލޫމާތު ދީފި އެވެ.

އަބޫ އޮބައިދާ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޖޫޑީ ފެއިންސްޓެއިން ނަމަަކަށް ކިޔާ އުމުރުން 70 އަހަރުގެ އެ އަންހެންމީހާ މަރުވީ މީގެ އެއް މަސް ކުރިން އިޒްރޭލުން ގައްޒާއަށް އަމާޒުކުރި ހަމަލާއެއްގައި ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އަބޫ އޮބައިދާ ވިދާޅުވީ އަސީރު ޖޫޑީ ފެއިންސްޓައިން ޒަހަމްވާން މެދުވެރިވީ މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އޭނާ ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނަށް އިޒްރޭލުން ދިން ބޮމުގެ ހަލަމާއަށްފަހު ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަށް ފަރުވާ ދޭން ގެންދިޔައިރު ކެއާ ސެންޓަރުތަކުން އެކަށީގެންވާ އިންޓެންސިވް މެޑިކަލް ކެއާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ މަރުވާން މެދުވެރިވި ކަމަށް އަބޫ އޮބައިދާ ބުނެފައިވެ އެވެ.

އަބޫ އޮބައިދާ ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި އިޒްރޭލުން ގައްޒާ ހިސާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ގައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ހަލާކުވެ، އެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ހިދުމަތް ނުލިބެ، ގައްޒާގައި ހަމާސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އިން އިޒްރޭލު އެކަކު މަރުވި ކަމަށެވެ.

މަރުވި އަންހެން މީހާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި، ގައްޒާ ސްޓްރިޕްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު، ރަނގަޅުވުމުމުން އެނބުރި ހަމާސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ލާފައިވާކަން އޭނާ ހާމަކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އޭނާއާއިއެކު އިތުރު ރަހީނަކަށްވެސް އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް އަބޫ އޮބައިދާ ބުނެފައިވެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ހަމާސް އިން ވަނީ ގައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ފާސްކޮށްފައިވާކަން ގަތަރާއި މިސްރުގެ މެދުވެރިންނަށް ރަސްމީކޮށް އަންގާފަ އެވެ. އަދި 7 އޮކްޓޫބަރުގައި އިޒްރޭލުގެ ބިމުން ރަހީނުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލުމަށްވެސް ހަމާސްއިން އެެއްބަސްވެފައި ވެއެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top