އައްޑޫ ސީޓީގެ ހުޅަނގުން 588 ކިލޯމީޓަރު ދުރަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ޗާލްސްބާރޖް ރިޖްއަށް އެ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 5.8 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނެއްގައިއެވެ. އެ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ރާއްޖެ ގަޑިން 14:44 ހާއިރެވެ.

އެބިންހެލުމުގެ އަސަރު އައްޑޫ ސިޓީ ހިމެނޭ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ރަށްތަކަށް ކުރިކަމަށް އަޑު ފެތުރުން ނަމަވެސް މެޓުން ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފައެވެ.


0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *