ޚަބަރު
އަދުރޭގެ ތައުރީފް ފައިސަލްއަށް: ކުރިއެރުން ލިބޭނީ އިހުލާސްތެރިންނަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން ސަރަހައްދުގައި ފަތުރުވެރިންގެ އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ ހޮވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ހާއްސަ އެޑްވައިޒަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ފައިސަލްއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް އެކްސްގައި މިއަދު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ އޭނާގެ ދަރިކަލުން ފައިސަލްގެ އިތުރުން ރައީސް މުއިއްޒަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކުންފުނިތަކާއި އިދާރާތަކަށްވެސް މަރުހަބާ ދަންނަވާފަ އެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ގެ އެމްޑީ ފާތިމަތު ތައުފީގާއި މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އާއި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައްވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ދާއިރާތަކުގެ ކުރިއެރުން ބިނާވަނީ އެ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިންނަށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ އިހުލާސްތެރިކަމުގެ މައްޗަށްކަމަށެވެ.

ދާއިރާތަކުގެ ކުރިއެރުން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ އެދާއިރާތަކާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރި ނިޔަތާއެކު ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހައި ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ މަރުހަބާ ދަންނަވާފަ އެވެ.

ޔޫއޭއީގައި ކުރިއަށްދާ އަރޭބިއަން ޓްރެވެލް މާކެޓް (އޭޓީއެމް) ގައި ރާއްޖެއަށް ވަނީ ހަތަރު ދާއިރާއަކުން ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން ލިބިފަ އެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއަން އޯޝަންސް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން 2024، އިންޑިއަން އޯޝަންސް ލީޑިން ހަނީމޫން ޑެސްޓިނޭޝަން 2024، އިންޑިއަން އޯޝަންސް ލީޑިން ގްރީން ޑެސްޓިނޭޝަން 2024 އަދި އިންޑިއަން އޯޝަންސް ލީޑިން ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަން 2024 ލިބިފައިވަނީ ރާއްޖެއަށެވެ.

6
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top