އައްޑޫ ސިޓީ އިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްސް، އައިއެސް އަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއިންނެވެ. އަދި ހައްޔަރުކޮށްދފައިވަނީ ހަ މީހުންނެވެ.

މި މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އަދި އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާއިރު، މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވެން އޮތް މިންވަރަކުން ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ،

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.