ހދ.ނޮޅިވަރަމުން ގެވަޅު ދޫކުރުން ލަސްވެ، ގެވަޅަށް އެދި އެރަށު ރައްޔިތުން ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި މުޒާހަރާކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ....

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *