ދ.ހަނިމާދޫގައި ވައްކަންކުރި ޒުވާނަކު ގަން ހިންގުވައިފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރޭ ހިނގި މި ހަދިސާގައި ގަންހިންގުވާފައިވަނީ އެރަށުން ސައިކަލެއްގެ މަޑިދަށް ފަޅާލި ޒުވާނެކެވެ.

"ޖަޒީރާ ނިއުސް"އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެރަށު މީހަކު ބުނީ އެ ޒުވާނާ ހޯދުމަށް ފަހު ކަޅުތެޔޮ ޖަހައި ގަން ހިންގުވުމަށް ފަހު ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ހަނިމާދޫގައި ވައްކަން ކުރި މީހަކު ގަން ހިންގުވާފައިވާއިރު، މި މަސް ތެރޭގައި ވަނީ މައްޗަންގޯޅީ ގެއަކުން ވައްކަން ކުރި މީހަކުވެސް ގަން ހިންގުވާފައެވެ.
0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *