މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ގައި ގަޑިއަކަށް 2000، 1000 އަދި 500 ރުފިޔާއަށް ދޫކުރަމުން އައި ފުޓްސަލް ޓާފް މިއަދުން ފެށިގެން ހިލޭ ދޫކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވާ ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 14:00 އިން އިރުއޮއްސި 18:00 އަށް އެ ދަނޑު ދޫކޮށްފައިވަނީ އެފްއޭއެމްއަށް ކަމަށެވެ.

އަދި އެހެން ގަޑިތަކުގައި ކުޅެން ދާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން އެކުވެނީގައި ނަން ނޯޓުކޮށްގެން ޓާފު ދަނޑުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *