ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ވައްތަރެއްގެ މަހެއް ބާނައިފި އެވެ.

ހަ ފޫޓް ދިހަ އިންޗި ދިގު މިނުގައި ހުންނަ އެ މަސް ބާނާފައި ވަނީ ހުސައިން ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ.

އަދި އެ މަސް ބާނާފައި ވަނީ ކަނޑުގެ 150 މީޓަރު އަޑިން ކަމަށް ހުސައިން އާއެކު މަހަށް ދިޔަ މީހަކު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެ މަސް ބާނާފައި ވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ސ. ހިތަދޫ ކައިރިންނެވެ.

އެ މަހުގެ ފޮޓޯތައް މީސް މީޑިއާގައި ވައިރަލް ވެފައިވާއިރު ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުން ދަނީ އެއީ ސްޕާސް ރޭޑް ފްރޮސްޓްފިޝްއެއް ކަަމަށެވެ. ފްރޮސްޓްފިޝްއަކީ ވެނުގެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ މަހެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *