އައްޑޫ ކޮންވެންސަން ސެންޓަރާ ދިމާ ވަލުތެރޭގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، މިއަދު މެންދުރު އައްޑޫ ސިޓީ ކުރީގެ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ކައިރީ އަލިފާނު ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަން އެމްއެންޑީއެފަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައ ވަނީ މިިއަދު މެންދުރު 12:42 ގައި ކަމަށް އެމްްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.