މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ތިބި ދެ އަންހެނުން ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކޮށްފިއެވެ.

އެ ދެ އަންހެނުން ވައްކަން ކޮށްފައިވަނީ މަޖީދީ މަގު، ގަލޮޅުގައި ހުންނަ ރެޑްވޭވް ފިހާރައިންނެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިރޭ 22:10 ހާއިރު މާލޭ މަޖީދީ މަހު ގަލޮޅު ރެޑްވޭވް ފިހާރައިން ދެ އަންހެނަކު ވައްކަން ކޮށްފައިވާކަމަށްބުނެ ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި ވައްކަން ކުރުން ވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *