ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލަތައް ބެލުން އާއްމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދީދީގެ ތަހުގީގު އޮންނާނީ މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 ގައި، ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން ކަމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީން ކުރި އިތުރު ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް ދަރުބާރު ގެއަށް ހާޒިރުވުމަށް މިހާރު ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއަށް ވާނީ ޗިޓް ފޮނުއްވާފައި ކަމަށެވެ.

ދީދީގެ މަައްސަލައާއި ގުޅިގެން ސްޕްރީމް ކޯޓާއި ޖޭއެސްސީ އަދި އޭގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި މެދު ވަނީ ބޮޑެތި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *