ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލަތައް ބެލުން މާދަން ހެނދުނު 10:00 ގައި ދަރުބާރުގޭގައި އާއްމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ މައްސަލަ އާއްމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމީ، އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދީދީ، ޖޭއެސްސީއަށް ހާޒިރުކުުރުމުން، މައްސަލަ ހުޅުވައިލައިގެން ބެލުމަށް އެދުމުންނެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ....

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *