ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސީނީއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އިބްރާހިމް ޒާހިދު އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

ބ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޒާހިދު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ސީނީއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހެވެ.

ރައީސް ޞާލިހް އެ މަގާމަށް ޒާހިދު އައްޔަނުކުރެއްވީ، ގާނޫނު އަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންފުޅުވާ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.

އިބްރާހިމް ޒާހިދު، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވީ އިއްޔެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *