ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ޖޭއެސްސީއަށް މިރޭ 23:00 ހާޒިރުކޮށްފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނެފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހާޒިރުވާން ފުރަތަމަ އެންގީ މިރޭ 22:00 ގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފަހުން، ފަނޑިޔާރު ދީދީ އިތުރު ވަގުތު ދިނުމަށް އެދުމުން 23:00 އަށް ގަޑި ބަދަލުކުރި ކަމަށެވެ.

މިރޭ ފަނޑިޔާރު ދީދީ އެ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރީ، އެބޭފުޅާއާއި ގުޅޭ ދެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއްގައި ބަޔާން ނެގުމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީން ވަނީ، ފަނޑިޔާރު ދީދީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ވަނިކޮށް މަސައްކަތަށް ނިކުންނެވުމުގައި، ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ބައްލަވާފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *