ދުނިޔެ
ލަންޑަންގެ މޭޔަރުކަމުގެ ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް މުސްލިމެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިރަށް ލަންޑަންގެ މޭޔަރުކަަމަށް މުސްލިމެއް ކަމުގައިވާ ސާދިގް ހާން (53އ) ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި ސާދިގު ވާދަކުރެއްވީ ލޭބާ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެއާއެކު، ސާދިގު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަންގެ ރިކޯޑް މުގުރާލައްވާފަ އެވެ. ބޮރިސް ވަނީ މީގެ ކުރީގެ ލަންޑަންގެ މޭޔަރުކަމުގެ އެންމެ ގިނަ ދައުރު ފުރިހަމަކުރެއްވި މޭޔަރުގެ މަގާމު ހޯއްދަވާފަ އެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ސާދިގުއާއި ވާދަކުރީ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ސޫޒަން ހޯލް އެވެ.

ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ތައާރަފްވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ސާދިގު މަސައްކަތްކުރެއްވީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތު ކުރައްވާ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގައި ސާދިގު މި މަގާމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތުމާއެކު އޭނާ ވެވަޑައިގަތީ ހުޅަނގުގެ ގައުމެއްގެ މޭޔަރުކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތް ފުރަތަމަ މުސްލިމަށެވެ.

ސާދިގުގެ ބައްޕައަކީ ޕާކިސްތާނުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެން ބަސް ޑްރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި މީހެކެވެ.

އޭނާ އަކީ ކުޅަދާނަ ބޮކްސިން ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ އަނިޔާތައް އަމާޒުވަމުންދާތީ މަގުމަތީގައި ދިފާއުވުމަށް އެ ކުޅިވަރު ދަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ދެ ބޭބެއަކީވެސް ބޮކްސިން ކޯޗުން ކަން ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

އޭނާ ފުރަތަމަ ބޭނުންވީ ދަތުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ވާން ނަމަވެސް ޓީޗަރަކަށް އޭނާ ކިބައިން ދޫ ފަރިތަކަމުގެ ހުނަރު ފެނިގެން އޭނާ ގާނޫނީ ދާއިރާއަށް ވަނުމަށް އިރުޝާދު ދިނުމާއެކު ސާދިގު އެދާއިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލު ކުރެއްވި އެވެ.

ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ނޯތު ލަންޑަނުން ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރެއްވި އިރު، 1994 ވަނަ އަހަރު ކްރިސްޓިއަން ފިޝާ ލީގަލް ފާމްގައި ޓްރެއިނީ ލޯޔަރެއްގެ ގޮތުގައި ސާދިގު މަސައްކަތް ފެއްޓެވި އެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެކުންފުނީގެ ޕާޓްނަރަކަށް ހަދައިފަ އެވެ. ސާދިގަކީ މުސްލިމުންގެ ކޭސްތައް ދިފާއުކުރައްވާފައިވާ ވަކީލެއްކަން އިނގިރޭސި މީޑިއާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ހާން ލޭބާ ޕާޓީއަށް ތާއީދުކުރައްވަން ފެއްޓެވީ އުމުރުން 15 އަހަރުގަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ 2005 ވަނަ އަހަރުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށްވެސް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. މުސްލިމުންނަށް ވަކާލާތުކޮށްދެއްވި ބޭފުޅަކަށްވީ ނަމަވެސް، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އެއްޖިންސުގެ ކައިވެނި ހުއްދަ ކުރުމަށް ސާދިގު ވޯޓު ދެއްވުމުން އޭނާއަށް ވަނީ މަރުގެ އިންޒާރުތައްވެސް ލިބިފަ އެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ގޯޑަން ބްރައުން ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރު އޭނާއަށް ކޮމިއުނިޓީސް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވާފަ އެވެ. އެއާއެކު، އޭނާ ވަނީ އޭގެ ފަހުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވައި، ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ މުސްލިމް މިނިސްޓަރަށް ވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ސާދިގަކީ ލަންޑަންގެ 3 ވަނަ މޭޔަރެވެ. ރިޕޯޓްތައް ލަފާކުރާގޮތުންނަމަ ސާދިގުވެސް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވުން ގާތެވެ.

 

 

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top