ދުނިޔެ
އީރާނާއި އިރާގުން ފޭކް ހަބަރުތައް މަދުކުރުމަށް ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ

އީރާނާއި އިރާގުން ފޭކް ހަބަރުތައް މަދުކުރުމަށް ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

އީރާނާއި އިރާގުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލުން ވަނީ ފޭކް އަދި ދޮގު ހަބަރު ފަތުރާ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުމުގެ އުސޫލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ.

އިރާގުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އިރާގުގެ ވެރިރަށް ބަގްދާދުގައި މަޝްވަރާތައް ބާއްވައިފައިވަނީ އީރާނުގެ ސަގާފަތާއި އިސްލާމިކް ގައިޑެންސްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ފަރުޝާދު މެހްދީޕޫރާއި އިރާގުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް މީޑިއާ ކޮމިޝަން (ސީއެމްސީ)ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އަލީ އަލް މުއާޔާދެވެ.

އެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް އަމާޒުކުރާ އަޑުތަކާއި ފޭކް ކޮންޓެންޓް މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީތައް އުފައްދައިގެން ފޭކް ނިއުސްތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތްތައް ހޯދާފަ އެވެ.

އެއާއެކު، ދެ ގައުމުންވެސް ހަގީގަތް ހާމަވާ ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމާއި، ކުރިއަރާފައިވާ ޑިޖިޓަލް ސޯޝަލް މީޑިއާ ނެޓްވޯކްތައް ތަރައްގީ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެ ގައުމުގެ އެއްބާރުލުން ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރި އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top