ޚަބަރު
ނައިބު ރައީސް އެފްޑީސީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހުކުރައްވައިފި

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެފްޑީސީ)ގެ އާ ލޯގޯ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

ނައިބު ރައީސް މި ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވަމުންނެވެ.

މި ހަފުލާގައި ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާއި، އެކި މަޝްރޫއުތަކުގެ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދައްކާފައިވެ އެވެ. އަދި މިހާރު ފަށާފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި ނިންމުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހިއްސާކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

މި ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ “ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް އެވޯޑު” ހާސިލުކުރެއްވި ފަރާތަށާއި، “އައުޓްސްޓޭންޑިން ކޮންޓްރިބިއުޓާ އެވޯޑު” ހާސިލުކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް އެ އެވޯޑުތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އެ މަނިކުފާނު ވަނީ “އެމްޕްލޯއީ އޮފް ދަ ޔެއާ އެވޯޑު” ހާސިލުކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް އެ އެވޯޑުވެސް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

“ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް” ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. 100 އިންސައްތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ މި ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ، އަތްފޯރާ ފަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top