ދުނިޔެ
ހަމާސްއިން ރަހީނުކުރި އިޒްރޭލުގެ އިތުރު މީހެއް މަރުވެއްޖެ
މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަސް ތެރޭގައި ހަމާސްއިން ވަނީ މިއަދު މަރުވި އޯރްގެ ދެ ދަރިން ދޫކޮށްފަ އެވެ.

ގައްޒާގައި ހަމާސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އުމުރުން 49 އަހަރުގެ ރަހީނު، ޑްރޯ އޯރް މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ހޮސްޓޭޖްސް ފެމިލީސް ފޯރަމް އިން މިއަދު ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

މިއީ ހަމާސްއިން އިޒްރޭލުގެ ބިމުން ރަހީނުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން މަރުވި 38 ވަނަ ރަހީނު ކަމަށް އެ ފޯރަމްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް އޯރް މަރުވި ސަބަބެއް އަދި ހާމަވެފައި ނުވެ އެވެ.

އޮކްޓޯބަރު ހަތް ވަނަ ދުވަހު ހަމާސް އިން ދިން ހަމަލާގައި އޯރްގެ އަންހެނުން ޔޮނަތު މަރުވުމުން އޭނާ އާއި އޭނާގެ ދެ ދަރިން ކިބުޒް ބެއެރީ އިން ރަހީނުކޮށްފައި ވެއެވެ. މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ހަމާސްއިން ވަނީ އޯރްގެ ދަރިން ކަމަށްވާ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ނޯއާމް އާއި 13 އަހަރުގެ އަލްމާ އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލާފަ އެވެ.

އިޒްރޭލުން ބުނާ ގޮތުގައި ހަމާސް އިން ވަނީ 7 އޮކްޓޫބަރުގައި އިޒްރޭލުގެ ކްފާރް އަޒާއިން 200 އެއްހާ މީހުން ރަހީނުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 100 މީހުން އަދިވެސް ގައްޒާގައި ތާށިވެފައި ތިބިއިރު ހަމާސްއިން ރަހީނުކުރި 30 ވަރަކަށް މީހުންގެ ހަށިތައް އަދިވެސް އާއިލާއާއި ހަވާލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފައި ވެއެވެ. މިހާރު ގަތަރު މެދުވެރިވެގެން އިޒްރޭލާއި ހަމާސްގެ އިސްވެރިން ދަނީ އެމީހުން ދޫކޮށްލުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން ނެވެ.

ނަމަވެސް، އިޒްރޭލުގެ އަމުރަށް ގައްޒާގެ ރަފާއަށް ޖަމާވި 1.4 މިލިއަން މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުން ހިންގަން އުޅޭ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނާއި ގުޅިގެން ހަމާސްއާއި އިޒްރޭލުގެ ދެމެދު ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ހުއްޓިދާނެ ކަމަށް އެމީހުންގެ އާއިލާތަކުން ބުނަމުން ދެއެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top