ދުނިޔެ
ތުރުކީން އިޒްރޭލާއިއެކު ވިޔަފާރިކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

ގައްޒާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ދާއިމީކޮށް ހުއްޓާލަންދެން އިޒްރޭލާއި އެއްކޮށް ވިޔަފާރިކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި ކަމަށް ތުރުކީ ވިލާތުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ގައްޒާގައި އިޒްރޭލުން ހިންގާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާ ތުރުކީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއުލާން ކުރި ގޮތުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ފިޔަވަޅު އެޅީ އެލްމިނިއަމް، ދަގަނޑު، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޑަކްޓްސް އަދި ކެމިކަލް ފަދަ ގިނަ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއަށް ހުރަސްއެޅިކަން އެގައުމުން އިއުލާން ކުރިތާ ހަފްތާތަކެއް ފަހުންނެވެ.

ތުރުކީގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރު އޮމަރު ބޮލާތު ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލާއި ދެކޮޅަށް ތުރުކީ ސަރުކާރުން މި ފިޔަވަޅު އެޅީ “ރަފާގެ ހާލަތު ގޯސްކުރަމުންދާތީ” އެކަމަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރަށްވެސް އެ ގައުމުން ވަނީ ގައްޒާއަށް އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކުރުމަށްވެސް ޝަރުތު ކޮށްފަ އެވެ.

މާޗް މަހު ބޭއްވި އާންމު އިންތިހާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް ކުރިމަތިވި ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުގާނަށް އިޒްރޭލާއެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ހުއްޓުވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޕްރެޝަރު ކުރި އެވެ. ތުރުކީގެ މި ނިންމުމާއެކު އެގައުމަށް 6 ބިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ އިގްތިސާދީ މާހިރުން ލަފާކޮށްފައި ވެއެވެ.

ގައްޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދަނީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައިވެސް މަރުވަމުން ނެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ގައްޒާގައި މިހާތަނަށް 31 ކުޑަކުދިން ވަނީ ކާނާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައި މަރުވެފަ އެވެ.

ތުރުކީއިން މިފަދައިން އަމަލުކޮށްފައިވާއިރު ފަލަސްތީނާއި އަވަށްޓެރި މިސްރުން ދަނީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ ނަގަމުން ނެވެ. އެގޮތުން، މިސްރުން ވަނީ ރަފާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކުރަން ބޭނުންވާ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން ނިމިދިޔަ މާޗްމަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 88 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދާފަ އެވެ. އެއީ 20،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ގައްޒާއިން މިސްރަށް އެތެރެކުރުވައިގެން މިސްރުން ހޯދާފައިވާ އަދަދެއް ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާއަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

މިސްރުގެ ހާލާ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ މި ހިދުމަތުން އެކުންފުންޏަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިދާއެއް ލިބޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top