ކުޅިވަރު
ރޯމާ ބަލިކޮށް ލެވަކޫސަން ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލާ ގާތަށް

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޯމާ ބަލިކޮށް، ބަޔާ ލެވަކޫސަން ފައިނަލުގެ ޖާގައާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރޯމާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ލެވަކޫސަން މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި ލެވަކޫސަން އަށް ކުރިހޯދައިދިނީ ފްލޯރިއަން ވާޓްޒް. އެއީ މި ސީޒަނުގައި އޭނާ ޖެހި 18 ވަނަ ގޯލެވެ.

މެޗުގެ 73 ވަނަ މިނެޓުގައި ލެވަކޫސަން އަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ރޮބާޓް އަންޑްރިޗް އެވެ. ރޯމާ އިން ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުނު ނަމަވެސް، އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ލެވަކޫސަނުން ޖަރުމަނު ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާއިރު، މި ސީޒަނުގަައި އެ ޓީމުން ކުޅެފައިވާ 47 މެޗުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މެޗަކުން އަދި ބަލިވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ މާސޭ އާއި އެޓަލާންޓާ އެވެ. މި މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެނެވެ.

4
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top