އުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް މައްކާއަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވެފައިވަނީ. ސ. ހުޅުދޫ، ކީރަށްވިލަގޭ ހަސަން އަޒީޒްއެވެ.

އަޒީޒް ނިޔާވީ، ހާލު ދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ނަމަވެސް އުމްރާއަށް ގޮސް ހުރި ދިވެއްސަކު މަރުވި ކަމުގެ މައުލޫޫމާތު ލިބިފައިި ނުވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ.......

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.