Uncategorized
އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ: ޝަހީމް

އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޝަހީމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ހާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި އޯއައިސީގެ 15 ވަނަ ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިތުމަށް ގެމްބިއާއަށް ފުރުއްވުމުގެ ކުރިން ޕީއެސްއެމްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނެވެ. އޯއައިސީގެ އިސްލާމިކް ސަމިޓްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ޑރ. ޝަހީމް ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގާއި އިސްލާމީ މުއައްސަސާތަކާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުވައިތް ފަންްޑާއި އަބޫ ދާބީ ފަންޑާއި ސައުދީ ފަންޑް އާއި އެހެނިހެން މާލީ އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެ ތަންތަނުގެ ބޭފުޅުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގާއި އިސްލާމީ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ތަސައްވަރު ހިއްސާކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސްގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ އިސްލާމީ ދައުލަތްތަކާއި ރާއްޖެއާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުން ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

” އަޅުގަނޑު މި ޔަގީން ކުރަނީ އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ، އިންޝާ ﷲ” 

އެއާއެކު، ރައީސް މުއިއްޒުގެ ތަސައްވަރު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި އަރަބި ގައުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބުމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރަށްވެސް، ޝަހީމް ވަނީ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ މަޝްވަރާތައްވެސް ސައުދީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޕްރިންސް ފައިސަލް ބިން ފަރްހާން ބިން އަބްދުﷲ އާއި ކުރައްވާފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top