ކުޅިވަރު
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިހާބު ޖޫން އެކެއްގައި

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިހާބު އަންނަ ޖޫން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ތާވަލުކޮށް، އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިފި އެވެ.

މިއީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަސްވަނަ އިންތިހާބެވެ.

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ ގޮތުން ޖޫން މަހުގެ 1 ވާ ހޮނިހުރި ދުވަހު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ހަރުގޭގައި ބާއްވާއިރު، އެ ޖަލްސާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފެށޭނީ އެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންތިހާބުގެ ގަވާއިދާއި ފޯމުތައް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ މިހާރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަބްދުލް ސައްތާރު (ޗަމްޕީ) އަންނަނީ އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމު ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ފުރިހަމަކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ބޭއްވި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަތަރުވަނަ އިންތިހާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ވެސް މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) ރައީސްގެ މަގާމު 2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުރުއްވަމުން އަންނަ ސައްތާރު އެކަންޏެވެ. އެއާއެކު ސައްތާރު ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ 48 ވޯޓާއެކުގަ އެވެ. ރައީސްގެ މަގާމަށް އޭނާ އެކަނި ކުރިމަތިލެއްވުމުން، ނަގާފައިވަނީ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެކެވެ.

ދާދި ފަހުން ސައްތާރު ވަނީ އޭޝިއާ އެކުއަޓިކްސް ބިއުރޯއަށް އިންތިޚާބުކުރައްވާފަ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ބޭފުޅެއް އޭޝިއާ އެކުއަޓިކްސް ބިއުރޯއަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top