ހުޅުމާލެއިން 3 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް، ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ދޫކޮށްލި ދެމީހުން އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލެއިން 3 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި ދެމީހުން ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، އަނެއްކާވެސް ކޯޓް އަމުރަކާއި އެކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެދެމީހުން ހައްޔަރުކުރީ ރޭ 3:17 ހާއިރު އެމީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ގެއިން ކަމަށެވެ.

ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ އޭގެ ތެރޭގައި 52 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ވެސް ހިމެނޭކަމަށް ފުލުހުން ކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެ ދެ މީހުން ހައްޔަރު ކުރީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީ ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *