ކުޅިވަރު
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މި އަހަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ބޭއްވުން: ރާފިއު

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މިއަހަރުވެސް ބައިނަލްއަގްވާމީ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުން ކަމަށާއި އަދި އެކަމުން ރާއްޖެއަށް މަންފާ ހޯދައިދިނުމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަމާޒުކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް, ފިޓްނެސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ޑރ. އަބްދުﷲ ރާފިއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި “6 ވަނަ އޭޝިއަން ކެރަމް ޗެމްޕިއަންޝިޕް” ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ރާފިއު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އޭޝިއަން ކެރަމް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަދަ ކާމިޔާބު އިތުރު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތައް ހޯސްޓްކޮށް، އެސޯސިއޭޝަންތަކަށާއި ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ހަތް ގައުމަކުން ވާދަކުރި އޭޝިއަން ކެރަމް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 100 އެއްހާ ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރިއިރު، 150 އެއްހާ މެޗު ވަނީ ފަސް ދުވަސްތެރޭ ކުޅެ ނިންމާލާފަ އެވެ. މިކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ، މި ވަރުގެ ބޮޑު މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލެވުމުން މިނިސްޓަރު ވަނީ އުފާފާޅުކުރައްވާފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިތުރުން، އިންޑިއާ، ސްރީ ލަންކާ، ބަންގްލަދޭޝް، ސިންގަޕޫރު، މެލޭޝިއާ އަދި ދެކުނު ކޮރެއާ ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރި މި މުބާރާތުގައި ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ފެނިގެންދިޔަ އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި، ރާއްޖެ އަށް ލިބުނީ ދެ ރިހި މެޑަލް އާއި އެއް ލޯ މެޑަލް އެވެ. ޓީމު އިވެންޓުން 21 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފައިނަލު ކުޅެގެން، ފިރިހެން ޓީމުން ވަނީ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ. ފައިނަލުން ބަލިވީ އިންޑިއާ އަތުންނެވެ.

އަންހެން ޓީމު ސެމީން ބަލިވިއިރު، ލޯ މެޑަލް ލިބުނެވެ. ދެން، ރާއްޖޭން މެޑަލް ހޯދީ، ފިރިހެން ޑަބަލްސްގަ އެވެ. އެއީ، އަޒްމީން އާއި ނާނަގެ ޕެއާ އިން ހޯދި މެޑަލް އެވެ.

މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދީ އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top