ޚަބަރު
14 އަހަރަށް ފަހު ދޮންއަނދަރާދަ ހިނގުން ހުޅުވައިފި

ސްޓެލްކޯގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ބަންދުކުރި ދޮންއަނދަރާދަ ހިނގުން 14 އަހަރަށް ފަހު މިރޭ އަލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

މި މަގު އާންމު ޓްރެފިކަށް ދުއްވަން އަލުން ހުޅުވާލީ މިރޭ އެ މަގު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން އެ މަގު ހުޅުވާފައިވަނީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އެ މަގު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ފަހު އެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ އެ މަގުގެ ދެފަރާތުގައި ގަސް އިންދާ މަގު ބައްތިވެސް ހަރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި ހުންނަ ސްޓެލްކޯގެ އިމާރާތްތައް ގުޅުވާލާފައިވަނީ ބްރިޖަކުންނެވެ.

ދޮންއަނދަރާދަ މަގު ބަންދު ކުރީ 2010 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ސްޓެލްކޯގެ ބޭނުމަށް އެ މަގު ބަންދު ކުރީ މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ޑިމާންޑަށް ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް އިތުރު ކެޕޭސިޓީ ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކުރިން ހިންގަން ރޭވި ފޯޓް ޕަވާ ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުން ލަސްވުމުންނެވެ.

ދޮންއަނދަރާދަ މަގު އަލުން ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި، މަގު ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރުމަހުގެ 17ގައެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top