ދުނިޔެ
އީރާނާއި ދެކޮޅަށް ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އަރަބިންނަށް ގޮވާލައިފި

އީރާނާއި ދެކޮޅަށް ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަރީ އެންތަނީ ބްލިންކެން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ބޭއްވި ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއްގައި ބްލިންކެން ވިދާޅުވީ އީރާނުން ނިމިދިޔަ މަހުގައި އިޒްރޭލަށް ދިން ހަމަލާތަކުން އަންގައިދެނީ އަރަބި ގައުމުތަކުން އީރާނާއި ދެކޮޅަށް ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެވެ.

ބްލިންކެން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއިން ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގައި މިސައިލް ޑިފެންސް އެއްކޮށްލުމާ ވަޔާއި ކަނޑުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަރަބި ހަ ގައުމަކާއިއެކު މަޝްވަރާތައް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ގަލްފް އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 2 ގައުމެއް ކަމުގައިވާ ބަހްރެއިނާއި އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ) އިން ވަނީ އިޒްރޭލު މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިންވެސް އިޒްރޭލު މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަންދެން އެގައުމު އެކަމަށް ރުއްސުވޭތޯ އެމެރިކާއިން ދަނީ އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ނެވެ.

ބްލިންކެންގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އޭނާ ވަނީ ހަމާސްއިން ރަހީނުކުރި އިޒްރޭލު ރައްޔިތުން ދޫކުރުމުން ނޫނީ މެދުއިރުމަތީގެ މަސްރަހު ރަނގަޅުނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރިޔާދަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ކުރުކުރެއްވުމަށްފަހު ބްލިންކެން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިޒްރޭލަށެވެ.

 

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top