ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ މާދަމާ ފަށާ ބަރލިން ކްލައިމެޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި 4 ވަނަ ޖަރމަން-އޭޝިއަން ބިޒްނަސް ޑައިލޮގްގައި ވެސް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދުވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އޮތް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޮންފަރެންސް (އޯއައިސީ)ގެ 14 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެ ތަގުރީރުވެސް ކުރައްވާފައެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *