އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސަންޖޭ ސުދީރު ރައްްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި މިއަދު ހެނދު ރައީސް ނަޝީދު އާއި ސަންޖޭ ސުދީރު ބައްދަލު ކުރެއްވި އިރު އިއްޔެ ބޭއްވި މަޖްލިސް ޖަލްސާގައި, މަޖްލިސް މެމްބަރުން ވަނީ އަންނަ މަހު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެ ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަގްރީރު ކުރެއްވުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ. 

ސުދީރު އާއި ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުވުމުގެ ތަފްސީލެއް އަދި މަޖްލިސް އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *