ދުނިޔެ
އަނބިކަނބަލުން ކޮރަޕްޓްވިޔަސް ޕެޑްރޯ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގައި ދެމިހުންނަވަނީ

ސްޕެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕެޑްރޯ ސަންޗޭޒްގެ އަނބިކަނބަލުން ބެގޯނާ ގޮމޭޒް، ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު މަގާމުގައި ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސޯޝަލިސްޓް ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ސަންޗޭޒް، 52، ވިދާޅުވީ އަނބިކަނބަލުންނާއި ގުޅުވައިގެން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލާ ކަނާތު ފިޔައިގެ ސިޔާސީންގެ “ފުރައްސާރަ” އަށް އެމަނިކުފާނު ބޯނުލަންބަވާނެ ކަމަށެވެ.

ސަންޗޭޒްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ސާބިތުވީ މީގެ 5 ދުވަސް ކުރިން ނެވެ. އެއާއި ގުޅިގެން ވެރިކަން ހިންގާނެ ބޭފުޅަކާއި ދޭތެރޭ މުޅި ސްޕެއިންގައި ބޮޑު ނުތަނަވަސްކަމެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް އިއްޔެގައި ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ސަންޗޭޒް ވަނީ އެމަނިކުފާނު މަގާމުގައި ދެމިހުންނަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފަ އެވެ. ސަންޗޭޒް މި ނިންމުން ނިންމެވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ރިޔާސީ ގެކޮޅުގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާއަށް އޮތް ތާއީދު ހާމަކުރެއްވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ނަމަވެސް، ގޮމޭޒްގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ސާބިތުވީ ދުވަހު ސަންޗޭޒް ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

5
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top