ޚަބަރު
ކޮޮޅުވެއްޓިން ގެއްލިގެން ހޯދި މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ރޭ ބަންޑުން ޖަހާލި ކޮޅުވެއްޓިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ބިދޭސީ މީހާ އޭގެ ދަށުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

ރ. ކުޑަކުރަތު ރިސޯޓުން ފުރައިގެން 5 މީހަކު މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި، އޭގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބަޔަކު ކަނޑުވެ، ގެއްލުނު ބިދޭސީ މިހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ކަމަށް އެމްއެންޑިއެފުން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.އިން ވިދާޅުވީ، ބަންޑުން ޖަހާލީ ރ. ކުޑަކުރަތު ރިސޯޓުން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރި “ލިއޯ ޕާލް” ނަމަކަށް ކިޔާ ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން އެމްއެންޑިއެފުން ވިދާޅުވީ، ގެއްލުނު ބިދޭސީ މީހާ ފެނިއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ފެނުނު އިރު އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެ އެވެ. އެމްއެންޑިއެފުން ވިދާޅުވީ އެމީހާ ފެނުނީ ބަންޑުން ޖަހާލި ކޮޅުވެއްޓީގެ ދަށުގައި އޮއްވައި ކޯސްޓު ގާޑުގެ ޑްރައިވަރަކަށް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މި ދުވަސްކޮޅު ދަނީ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންނެވެ. މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނާ ގޮތުގައި މިހާރު މި ކުރަނީ ދެ މޫސުން ބެދޭ ވިއްސާރަ އެވެ. އެހެންކަމުން ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ މީހުން ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

10
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top