ސަލްމާން ހާން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމް ކަމަށްވާ "ބާރަތު" އާ ލަވައެއް އަނެއްކާވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

މީގެ ކުރިން މި ފިލްމްގެ ހަތަރު ލަވައެއް ބެލުުންތެރިންނާއި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާއިރު، މި ފަހަރު މި ދޫކޮށްލި ލަވައަކީ "ތުރުފިޔާ"އެވެ. މިލަވައިގައި ފެނިގެންދަނީ ކެތްރީނާ އަދި ސަލްމާނުގެ އިތުރުން އެކްޓަރ އެކްޓަރ ނޯޔާ ފަތެހީއެވެ. 

ލަވައިގެ މިޔުޒިކް އަބިޖީތު ނަލާނީ ތައްޔާރު ކޮށްދީފައިވާއިރު ލަަވަ ކިޔާފައިވަނީ ވަނީ ސުކްވިންދަރު ސިންގް އާއި ވިޝާލް-ޝޭކަރެވެ.

މި ފިލްމް ރިލީޒްކުރަން ހަމަ ޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 5 ގައެެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.